Involved Universities and coordinators

Universities

These are the universities  involved in the international program

VIA University College
Psykomotorikuddannelsen
Niels Brocks Gade 2
DK-8900 Randers C
T: +45 87552555(main) ir +45 87552560 (international coordinator)
Contactperson: Helle Brok
E-mail:hebr@viauc.dk

Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich
+41 44 317 11 43
Contactperson: Susan Aust
E-mail: Susan.Aust@hfh.ch

Christelijke Hogeschool Windesheim
Campus 2-6
8017 CA Zwolle
Tel. +31884698952
Contactperson: Cor Niks
E-mail: c.niks@windesheim.nl

Hogeschool Nijmegen Arnhem
Kapittelweg 33
6525 EN Nijmegen
T +3124353 11 11
Contactperson: Marieke Coenen
E-mail:M arieke.Coenen@han.nl

Faculdade de Motricidade Humana
Estrada da Costa
Cruz Quebrada
1495-688 Cruz Quebrada-Dafundo
Contactperson: Paula Lebre
E-mail: pmelo@fmh.ulisboa.pt

Institut superieur de reeducation pscyhomotrice
7-9bis reu de Bouquet de Longchamp
75016 Paris
Contacperson: Nicolas Raynal
E-mail: nraynal@irsp.fr